a

Vijesti

Lokalni izbori 2021. kandidati za načelnika

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima  („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ŠTEFANJE, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU

PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE ŠTEFANJE

 1. Kandidat: SILVESTAR ŠTEFOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Lokalni izbori 2021. vijeće

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ŠTEFANJE, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU

PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTEFANJE

1.
 • DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL

 •         GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
          HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
          HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
          HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
          STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
          DEMOKRATI
          NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
          NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH
          HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
          BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

  Nositeljica kandidacijske liste: ALENKA PETRAS

  Nositelj kandidacijske liste: IVAN FORJAN

  Nositelj kandidacijske liste: SILVESTAR ŠTEFOVIĆ

  Nositelj kandidacijske liste: LEO VALENTIĆ

  Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje u 2021.godini

  Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, donosimo

  PLAN PROLJETNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

  15. ožujak 2021.DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
  16. ožujak 2021.LAMINAC I STARINE
  17. ožujak 2021.NARTA I  BLATNICA
  18. ožujak 2021.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

  Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener).  

  Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

  Kontakt osoba: Diktić Vedran 099/264-2897

  Izobrazba – sigurno rukovanje pesticidima

  Stočarsko-ratarska udruga Općine Štefanje u suradnji sa trgovačkim društvom DMD Naturalis d.o.o. 30. siječnja 2021. godine (subota) organizira izobrazbu za sigurno rukovanje pesticidima u Društvenom domu u Štefanju. Zbog epidemiološke situacije molimo sve zainteresirane poljoprivrednike koji žele pristupiti izobrazbi za produžetak iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima ili one koji nemaju iskaznicu, a potrebna im je, da se prethodno telefonski prijave u Općinu Štefanje najkasnije do 26. siječnja 2021. godine kako bi se znao točan broj polaznika.

  Poljoprivrednik koji pristupa izobrazbi za produžetak iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima sa sobom mora donijeti osobnu iskaznicu i karticu za pesticide. Cijena dopunske izobrazbe je 150,00 kuna s PDV-om.

  Svi zainteresirani poljoprivrednici koji nemaju iskaznicu za pesticide mogu se prijaviti na predavanje za dobivanje iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima. Sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, radnu knjižicu ili svjedodžbu o završenoj školi. Cijena osnovne izobrazbe je 370,00 kuna s PDV-om.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Štefanje svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati na broj telefona 043/778-029 ili na adresu epošte: opcina-stefanje@bj.t-com.hr .

  Sufinanciranje vrtića

  Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u 2021. godini. Visina sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću utvrđuje se mjesečno u visini 70% troškova smještaja po djetetu koje roditelj plaća nadležnom dječjem vrtiću.

  Back to top