a

POSTUPCI U TIJEKU


Općina Štefanje je u tijeku projekta “Izgradnju dječjeg vrtića u Štefanju”.


OTVORENI POSTUPCI


31.10.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Uslugu stručnog nadzora za Izgradnju i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića “Štefek”, Štefanje – novogradnja – dječji vrtić Štefanje. Rok za dostavu ponuda je 10. studenoga 2023. g. do 12:00 sati


ZATVORENI POSTUPCI


4.7.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za adaptaciju građevine javne i društvene namjene u
Donjoj Šušnjari – Prostor za udruge – FAZA I. Kriterij za odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 14. srpnja 2023. g. do 10:00 sati


13.5.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Štefanje za 2023. g. Kriterij za odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 22. svibnja 2023. g. do 09:00 sati


20.3.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Štefanje za 2023. g. Kriterij za odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 29. ožujka 2023. g. do 09:00 sati


15.3.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za opremanje društvenog doma Laminac. Kriterij za odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 27. ožujka 2023. g. do 12:00 sati


15.3.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za opskrba prirodnim plinom za potrebe Općine Štefanje. Kriterij za odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 23. ožujka 2023. g. do 10:00 sati


9.1.2023. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom javnih objekata i rasvjete na području Općine Štefanje u 2023. g. Kriterij za odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 17. siječnja 2023. g. do 10:00 sati


16.12.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za pojačano održavanje NRC- 103 u Narti. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 27. prosinca 2022. g. do 10:00 sati.


11.10.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 20. listopada 2022. g. do 10:00 sati.


26.09.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za uređenje groblja u Štefanju – faza III. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 5. listopada 2022. g. do 10:00 sati.


9.9.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu pripreme i provođenja natječaja raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na podruju Općine Štefanje. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2022. g. do 12:00 sati.


24.8.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu potrepština za projekt “Zaželi Štefanje-Ivanska”. Provodni se ponovljeni postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 1. rujna 2022. g. do 10:00 sati.


16.8.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu pripreme i provođenja natječaja raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na podruju Općine Štefanje. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 25. kolovoza 2022. g. do 12:00 sati.


12.8.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu potrepština za projekt “Zaželi Štefanje-Ivanska”. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 22. kolovoza 2022. g. do 10:00 sati.


29.6.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za adaptaciju društvenog doma u Blatnici. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 7. srpnja 2022. g. do 10:00 sati.


6.4.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacija i dezinsekcije na području Općine Štefanje za 2022. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 15. travnja 2022. g. do 9:00 sati.


22.2.2022. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom prirodnim plinom za potrebe Općine Štefanje u 2022. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 3. ožujka 2022. g. do 10:00 sati.


14.12.2021. – Poziv za dostavu ponuda za opskrbom električnom energijom javnih objekata i rasvjete na području Općine Štefanje u 2022. g. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 23.12.2021. g do 10:00 sati.


8.12.2021. – Poziv za dostavu ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Štefanje za razdoblje 2021. – 2024. g. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 17.12.2021. g do 12:00 sati.


19.10.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za uređenje i proširenje groblja u Štefanju – faza II. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2021. g. do 8:00 sati.


24.6.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za modernizaciju NRC 099, Narta, Pajin Vir. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 5. srpnja 2021. g. do 12:00 sati.


16.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Promjenu plinskog trošila u društvenom dom Štefanje. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 25. ožujka 2021. g. do 12:00 sati.


15.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Pojačano održavanje NRC 073 Starine – Kozlani. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 24. ožujka 2021. g. do 12:00 sati.


15.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Sanaciju društvenog doma u Starom Štefanju. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 24. ožujka 2021. g. do 10:00 sati.


12.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Izgradnju sportsko-rekreacijskog prostora u Narti. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2021. g. do 12:00 sati.


12.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Štefanju, ponovljeni postupak. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2021. g. do 10:00 sati.


10.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Štefanju. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. g. do 10:00 sati.


5.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom prirodnim plinom za potrebe Općine Štefanje u 2021. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2021. g. do 10:00 sati.


5.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinfekcije na području Općine Štefanje u 2021. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2021. g. do 09:00 sati.


1.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom električnom energijom za javne objekte i rasvjetu na području Općine Štefanje u 2021. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2021. g. do 10:00 sati.14.2.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za instalaciju centralnog grijanja u društvenom domu Staro Štefanje. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2019. g. do 10:00 sati.


3.2.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom električnom energijom za javne objekte i rasvjetu na području Općine Štefanje u 2020. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2019. g. do 10:00 sati.


16.01.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Štefanje u 2020. g. Rok za dostavu ponuda je 27.01.2020. g. do 10:00 sati.


19.12.2019. – Poziv za prikupljanje ponuda za projektiranje sanitarno-fekalne kanalizacije u naselju Štefanje

19.12.2019. – Poziv za prikupljanje ponuda za projektiranje rekonstrukcije državne ceste D-43, nogostupa i oborinske kanalizacije u naseljima Štefanje i Staro Štefanje

27.11.2019. – Poziv za prikupljanje ponuda za pojačano održavanje NRC LC 37062 (Put kroz Narćanske vinograde – od lugarske kućice do D-43)

25. listopada 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za rekonstrukciju društvenog doma u Gornjoj Šušnjari. Rok za dostavu ponuda – 4.11.2019. u 10:00 sati.

21. listopada 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Štefanju. Rok za dostavu ponuda – 30.10.2019. u 10:00 sati.

26. lipnja 2019. g. – Utvrdili smo grešku u Troškovniku za rekonstrukciju DD Laminac – faza II. Objavljujemo ispravljeni troškovnik.

19. lipnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za Rekonstrukciju društvenog doma Laminac II. faza. Rok za dostavu ponuda – 27.6.2019. u 12:00 sati.

20. veljače 2019. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponuda za uslugu stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN – 12-19

8. veljače 2019. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – JN – 19-19

18. siječnja 2019. g. – Poništenje jednostavnog postupka nabave za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN – 12-19

 16. siječnja 2019. g. – Obavijest o odabiru ponude za izvođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude deratizacija JN – 2-19 

7. siječnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Vatrogasni dom Štefanje – Poziv za nadzor 

7. siječnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g.

DON – Deratizacija Općine Štefanje za 2019

6. studenoga 2018. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za vršenje usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste NRC 068 (u naselju Laminac) u Općini Štefanje

Poziv za nadzor za NRC 068

13. kolovoza 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

18. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

12. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za  rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

25. travnja 2018. g. –  Izrada elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat – izgradnja vodovoda za naselja Općine Štefanje – Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac – Ive, Starine i Blatnica

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu elaborata zaštite okoliša

10. travnja 2018. g. – Projektiranje NRC 028

 Obavijest o odabiru

DON – Deratizacija Općine Štefanje 2019

Back to top