a

OTVORENI POSTUPCI


Trenutno nemamo otvorenih postupaka.


ZATVORENI POSTUPCI


16.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Promjenu plinskog trošila u društvenom dom Štefanje. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 25. ožujka 2021. g. do 12:00 sati.


15.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Pojačano održavanje NRC 073 Starine – Kozlani. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 24. ožujka 2021. g. do 12:00 sati.


15.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Sanaciju društvenog doma u Starom Štefanju. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 24. ožujka 2021. g. do 10:00 sati.


12.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za Izgradnju sportsko-rekreacijskog prostora u Narti. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2021. g. do 12:00 sati.


12.3.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Štefanju, ponovljeni postupak. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2021. g. do 10:00 sati.


10.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Štefanju. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2021. g. do 10:00 sati.


5.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom prirodnim plinom za potrebe Općine Štefanje u 2021. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2021. g. do 10:00 sati.


5.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinfekcije na području Općine Štefanje u 2021. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2021. g. do 09:00 sati.


1.2.2021. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom električnom energijom za javne objekte i rasvjetu na području Općine Štefanje u 2021. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2021. g. do 10:00 sati.14.2.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za dostavu ponuda za instalaciju centralnog grijanja u društvenom domu Staro Štefanje. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2019. g. do 10:00 sati.


3.2.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za opskrbom električnom energijom za javne objekte i rasvjetu na području Općine Štefanje u 2020. g. Provodni se postupak jednostavne nabave. Kriterij odabira je najpovoljnija ponuda. Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2019. g. do 10:00 sati.


16.01.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Štefanje u 2020. g. Rok za dostavu ponuda je 27.01.2020. g. do 10:00 sati.


19.12.2019. – Poziv za prikupljanje ponuda za projektiranje sanitarno-fekalne kanalizacije u naselju Štefanje

19.12.2019. – Poziv za prikupljanje ponuda za projektiranje rekonstrukcije državne ceste D-43, nogostupa i oborinske kanalizacije u naseljima Štefanje i Staro Štefanje

27.11.2019. – Poziv za prikupljanje ponuda za pojačano održavanje NRC LC 37062 (Put kroz Narćanske vinograde – od lugarske kućice do D-43)

25. listopada 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za rekonstrukciju društvenog doma u Gornjoj Šušnjari. Rok za dostavu ponuda – 4.11.2019. u 10:00 sati.

21. listopada 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Štefanju. Rok za dostavu ponuda – 30.10.2019. u 10:00 sati.

26. lipnja 2019. g. – Utvrdili smo grešku u Troškovniku za rekonstrukciju DD Laminac – faza II. Objavljujemo ispravljeni troškovnik.

19. lipnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za Rekonstrukciju društvenog doma Laminac II. faza. Rok za dostavu ponuda – 27.6.2019. u 12:00 sati.

20. veljače 2019. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponuda za uslugu stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN – 12-19

8. veljače 2019. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – JN – 19-19

18. siječnja 2019. g. – Poništenje jednostavnog postupka nabave za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN – 12-19

 16. siječnja 2019. g. – Obavijest o odabiru ponude za izvođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude deratizacija JN – 2-19 

7. siječnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Vatrogasni dom Štefanje – Poziv za nadzor 

7. siječnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g.

DON – Deratizacija Općine Štefanje za 2019

6. studenoga 2018. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za vršenje usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste NRC 068 (u naselju Laminac) u Općini Štefanje

Poziv za nadzor za NRC 068

13. kolovoza 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

18. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

12. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za  rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

25. travnja 2018. g. –  Izrada elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat – izgradnja vodovoda za naselja Općine Štefanje – Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac – Ive, Starine i Blatnica

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu elaborata zaštite okoliša

10. travnja 2018. g. – Projektiranje NRC 028

 Obavijest o odabiru

DON – Deratizacija Općine Štefanje 2019

Back to top