a
prijevoz pokojnika

“Iris”, Ivanska, 098/900-7790 (Ivica Bok)

sakupljanje i prijevoz komunalnog otpada

Mull trans d.o.o., Oroslavlje, 049/587-810 – centrala

Brojevi telefona za reklamaciju opomena za neplaćanje odvoza otpada:

049/587-812

049/587-813

049/587-814

049/587-826 – novi broj

049/587-832

mail: tomislav.relja@eko-flor.hr

besplatno zbrinjavanje elektroničkog otpada

Ekoflora VTC d.o.o. Virovitica, 0800 444 110 – besplatan broj

distribucija vode

Komunalije d.o.o. Čazma, 043/771-012

distribucija PLINA

Gradska plinara Bjelovar d.o.o. Bjelovar, 043/611-323

Hitne intervencije 0800 11 22

Back to top