a

STATUT I POSLOVNIK

Proračun Općine Štefanje

Financijski izvještaji

Službeni vjesnik Općine Štefanje

Prostorno-planski dokumenti

Javna nabava

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Štefanje sklopila s fizičkim i pravnim osobama u 2016. g.

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Štefanje sklopila s fizičkim i pravnim osobama u 2015. g.

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Štefanje sklopila s fizičkim i pravnim osobama u 2014. g.

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Štefanje sklopila s fizičkim i pravnim osobama u 2013. g.

Podaci o sponzorstvima i donacijama Općine Štefanje u 2013. g.

Back to top