a
Izjave o sukobu interesa

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. g.
Plan nabave za 2018. g.
Plan nabave za 2017. g.

Plan nabave za 2017 . – III. izmjene i dopune 20.12.2017.

Plan nabave za 2017 . – II. izmjene i dopune 11.9.2017.

Plan nabave za 2017 . – I. izmjene i dopune 12.4.2017.

Plan nabave za 2017 .- Donošenje 16.12.2015

Plan nabave za 2016. g.

Plan nabave za 2016. – II. izmjene i dopune 28.07.2016

Plan nabave za 2016. – I. izmjene i dopune 17.06.2016

Plan nabave za 2016. – Donošenje 16.12.2015

Back to top