a
Izjave o sukobu interesa

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. g.
Plan nabave za 2019. g.
Plan nabave za 2018. g.
Plan nabave za 2017. g.

Plan nabave za 2017 . – III. izmjene i dopune 20.12.2017.

Plan nabave za 2017 . – II. izmjene i dopune 11.9.2017.

Plan nabave za 2017 . – I. izmjene i dopune 12.4.2017.

Plan nabave za 2017 .- Donošenje 16.12.2015

Plan nabave za 2016. g.

Plan nabave za 2016. – II. izmjene i dopune 28.07.2016

Plan nabave za 2016. – I. izmjene i dopune 17.06.2016

Plan nabave za 2016. – Donošenje 16.12.2015

Back to top