a

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NRC 068 (u naselju Laminac) u Općini Štefanje financirana je  Mjerom 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«  – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Opis projekta:  

  • asfaltiranje prometne površine
  • uređenje obostranih bankina
  • uređenje postojećih cestovnih jaraka (dio izvesti sa betonskim kaskadnim kanalicama na mjestima velike brzine vode odnosnog velikog uzdužnog nagiba)
  • iskop “kofera” i proširenje postojeće prometne površine
  • zamjenu nosivog sloja na mjestima mrežnih pukotina i ulegnuća

Vrijednost projekta:  3.274.573,50 kn

Financijska potpora: 85% EU, 15% RH

Izvođač radova: Poduzeće za ceste d.o.o., Bjelovar

Stručni nadzor: PROSTOR EKO d.o.o., Bjelovar

Back to top