a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati božićnice umirovljenicima i osobama koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu u 2023. godini. Božićnica će se isplatiti jednokratno u iznosu od 40,00 € svim umirovljenicima i osobama koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu kojima je visina mirovine ili nacionalne naknade do 200,00 €.

Back to top