a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati božićnice umirovljenicima i osobama koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu u 2022. godini. Božićnica će se isplatiti jednokratno u iznosu od 300,00 kuna svim umirovljenicima i osobama koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu kojima je visina mirovine ili nacionalne naknade do 1.500,00 kuna.

Back to top