a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2022. godini, s prebivalištem na području Općine Štefanje. Pomoć će se isplatiti jednokratno u iznosu od 2.000,00 kuna.

Zahtjevi se zaprimaju putem sustava e-novorođenče prilikom upisa djeteta pri nadležnom matičnom uredu u roku 60 dana od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Back to top