a

2. Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Štefanje

3. Odluka o prijevozu pokojnika na području Općine Štefanje

4. Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Općine Štefanje

5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Štefanje

6. Odluka o obvezi plačanja i visini komunalne naknade

7. Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje

9. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Štefanje

10. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Štefanje

Odluka o oslobođanju komunalnog doprinosa u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

10. rujna 2018. g. – Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklananje odbačenog otpada na području Općine Štefanje

“Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 94/13, 73/17 i 14/19), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i dostaviti ga na adresu Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje ili na mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Back to top