a

Općina Štefanje je 2018. godine osnovala trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću “Razvojna agencija Štefanje”.

Kao jedini osnivač Općina Štefanje ima poslovni udio u iznosu 100% temeljnog kapitala Društva.

Djelatnost društva je savjetovanje o poslovanjui upravljanju, usluge izrade razvojnih programa i projekata, studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata, pripremanje projekata za prijavu na nacionalne i eđunarodne fondove, knjigovodstveno-računovodstvene usluge i druge djelatnosti vezane za razvoj Općine Štefanje.

Kontakt:

RAZVOJNA AGENCIJA ŠTEFANJE d.o.o. Štefanje 61, Štefanje

OIB:89910343057

MB:04876334

Telefon: 043 778 029

Back to top