a

19.04.2021. godine – Općina Štefanje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE UDRUGAMA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE U 2021. GODINI

14. 04. 2021. godine – Općina Štefanje je objavila I. izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje

15.01.2021. godine – Općina Štefanje je objavila Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje


25.5.2020. – Općina Štefanje objavila je natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama koje djeluju na području Općine Štefanje.

20.5.2020. – Općina Štefanje je objavila II. izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje

14.2.2020. – Općina Štefanje je objavila I. izmjene i dopune godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje

10.1.2020. – Općina Štefanje je objavila Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje

Back to top