a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o općinskim porezima Općine Štefanje objavljenoj u ‘Narodnim novinama’ broj 52/19. Odlukom se ukida se prirez porezu na dohodak za Općinu Štefanje od 01.06.2019. godine.

Poveznica na stranice Porezne uprave s objavom odluke:

https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/Aktualnosti.aspx

Poveznica na stranice “Narodnim novinama”:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_1013.html

Back to top