a

Na temelju Zaključka načelnika Općine Štefanje Klasa: 334-05/19-01/02, Urbroj:  2110/03-02-19-2 od 15. travnja 2019. godine objavljuje se

O B A V I J E S T

O JAVNOM UVIDU U NACRT STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA (STRATEŠKI PLAN) OPĆINE ŠTEFANJE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023.

Javni uvid u nacrt Strategije razvoja turizma (Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. godine održat će se u periodu od 15. travnja 2019. do 26. travnja  2019. godine. 

Nacrt Strategije razvoja turizma (Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati na oglasnoj ploči Općine Štefanje. Nacrt Strategije razvoja turizma (Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. bit će objavljen i na službenim stranicama Općine Štefanje (www.stefanje.hr). Obavijest o javnom uvidu u nacrt Strategije razvoja turizma (Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. biti će objavljena u jednom od javnih glasila-medija.

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Strategije moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Štefanje zaključno s danom 26. travnja 2019. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Strategije.

OPĆINA ŠTEFANJE

29.03.2019. – Održana 3. radionica partnerskog vijeća

Na radionici predstavljen nacrt Strategije razvoja turizma Općine Štefanje.

19.03.2019. – Održana 2. radionica partnerskog vijeća

Na radionici se govorilo o viziji, strateškim ciljevima, mjerama i projektima razvoja turizma u Općini Štefanje kao i prioritetnim projektima razvoja turizma Općine Štefanje.

25.02.2019. – Održana 1. radionica partnerskog vijeća

Na prvoj radionici Partnerskog vijeća govorilo se o projektu izrade Strategije te se raspravljalo o prednostima, slabostima te prilikama i ograničenjima (SWOT analiza) za razvoj turizma u Općini Štefanje.

Back to top