a

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA (STRATEŠKOG PLANA) OPĆINE ŠTEFANJE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023.

Općina Štefanje korisnik je Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Naziv projekta: Izrada Strategije razvoja turizma (Strateškog plana) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023.

Ciljevi projekta:

– uspostavljanje jasnog dugoročnog održivog koncepta razvoja turizma Općine Štefanje

– definiranje ključnih odrednica za uspješno pozicioniranje Općine Štefanje na turističkom tržištu

– utvrđivanje srednjoročnih razvojnih prioriteta, njihovih nositelja i izvora financiranja

– pružanje strateškog okvira za privlačenje potencijalnih investitora, prepoznavanje razvojnih                    

projekata u domeni privatnog i javnog sektora te povećanje apsorpcijske moći EU fondova

Vrijednost projekta: 60.000,00 kn

Financijska potpora: 85% EU, 15%RH

Izvođač: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb

Back to top