a

Proračun Općine Štefanje za 2024. g.

Proračun Općine Štefanje za 2023. g.

Proračun Općine Štefanje za 2022. g.


Proračun Općine Štefanje za 2021. g.


Proračun Općine Štefanje za 2020. g.


Proračun Općine Štefanje za 2019. g.


Odluka o izvršenju proračuna – 28.11.2018.

Proračun za 2019. projekcija – 28.11.2018.

Proračun za 2019. – 28.11.2018.

Proračun Općine Štefanje za 2018. g.


3. Izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2018. g. – 19.12.2018.

2. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2018. g. – 10.9.2018.

Polugodišnji obračun proračuna za 2018. g. – 10.9.2018.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2018. g. – 17.5.2018.

Proračun za 2018. projekcija – 20.12.2017. 

Proračun za 2018. – 20.12.2017.

Proračun Općine Štefanje za 2017. g.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017. – 17.05.2018.

III. izmjene i dopune proračuna za 2017. g. – 20.12.2017.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2017. g. – 11.09.2017.

Polugodišnji obračun proračuna za 2017. g. – 11.09.2017.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2017. g. -12.04.2017.

Proračun za 2017. s projekcijama – 21.12.2016.

Proračun za 2017 – 21.12.2016.

Proračun Općine Štefanje za 2016. g.


Godišnji obračun proračuna za 2016. g. – 16.3.2017.

IV. izmjene i dopune proračuna za 2016. g. – 21.12.2016.

III. izmjene i dopune proračuna za 2016. g. – 10.09.2016.

II. izmjene i dopune Proračuna za 2016. g. – 28.07.2016.

Polugodišnji obračun proračuna za 2016 – 28.07.2016.

I. izmjene i dopune Proračuna za 2016. g – 17.06.2016.

Proračun za 2016 s projekcijama – 16.12.2015.

Proračun za 2016 – 16.12.2015.

Proračun Općine Štefanje za 2015. g.


Račun rashoda

Račun prihoda

Back to top