a

Proračun Općine Štefanje za 2022. g.


Proračun Općine Štefanje za 2021. g.


Proračun Općine Štefanje za 2020. g.


Proračun Općine Štefanje za 2019. g.


Odluka o izvršenju proračuna – 28.11.2018.

Proračun za 2019. projekcija – 28.11.2018.

Proračun za 2019. – 28.11.2018.

Proračun Općine Štefanje za 2018. g.


3. Izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2018. g. – 19.12.2018.

2. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2018. g. – 10.9.2018.

Polugodišnji obračun proračuna za 2018. g. – 10.9.2018.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2018. g. – 17.5.2018.

Proračun za 2018. projekcija – 20.12.2017. 

Proračun za 2018. – 20.12.2017.

Proračun Općine Štefanje za 2017. g.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017. – 17.05.2018.

III. izmjene i dopune proračuna za 2017. g. – 20.12.2017.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2017. g. – 11.09.2017.

Polugodišnji obračun proračuna za 2017. g. – 11.09.2017.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2017. g. -12.04.2017.

Proračun za 2017. s projekcijama – 21.12.2016.

Proračun za 2017 – 21.12.2016.

Proračun Općine Štefanje za 2016. g.


Godišnji obračun proračuna za 2016. g. – 16.3.2017.

IV. izmjene i dopune proračuna za 2016. g. – 21.12.2016.

III. izmjene i dopune proračuna za 2016. g. – 10.09.2016.

II. izmjene i dopune Proračuna za 2016. g. – 28.07.2016.

Polugodišnji obračun proračuna za 2016 – 28.07.2016.

I. izmjene i dopune Proračuna za 2016. g – 17.06.2016.

Proračun za 2016 s projekcijama – 16.12.2015.

Proračun za 2016 – 16.12.2015.

Proračun Općine Štefanje za 2015. g.


Račun rashoda

Račun prihoda

Back to top