a

Provedba projekta

Općina Štefanje korisnik je sredstava Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 202., Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Vrijednost projekta: 5.071.549,35 kn

Financijska potpora: 85% EU, 15% RH

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o., Ivanić Grad

Stručni nadzor: Arting d.o.o., Bjelovar

Opremanje vatrogasnog doma: PRIMAT – RD d.o.o., Hrvatski Leskovac

Back to top