a

Mandatno povjerenstvo:
Mandatno povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava članova Općinskoga vijeća.
Članovi su:

Mario Vranić – predsjednik
Ivan Novaković – član
Ana Irena Majurec – članica


Povjerenstvo za izbor i menovanja:
Povjerenstvo za izbori imenovanjaraspravlja i predlažeizbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i izbor članova ostalih radnih tijelaOpćinskog vijeća Općine Štefanje:
Članovi su:

Ivan Šimunović – predsjednik
Ana Špoljar Kiđemet – članica
Leo Valentić – članica


Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, te predlaže pokretanje postupka za zamjenu Statuta odnosno Poslovnika, može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općine.
Članovi su:

Judita Emić – predsjednica
Ivan Novaković – član
Alenka Petras – član


Back to top