a

“Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 94/13, 73/17 i 14/19), obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, potrebno je popuniti priloženi obrazac i dostaviti ga na adresu Općine Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje ili na mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr” ili ga nakon ispunjavanja pošaljite putem kontakt forme u podmožju stranice.

Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada

KONTAKT FORMA ZA PRIJAVU NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

    Back to top