a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2022./2023. Potpora se isplaćuje jednokratno u iznosu od 100,00 €.

Back to top