a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donjelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne studente u akademskoj godini 2020/2021., sa prebivalištem na području Općine Štefanje. Nagrade se će isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kn.

Back to top