a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2021./2022. Potpora se isplaćuje jednokratno u iznosu od 800,00 kuna.

Back to top