a

Otvoreni natječaji


Na temelju članaka 28. stavka 1. alineja 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Općinski načelnik Općine Štefanje  r a s p i s u j e:


Zatvoreni natječaji


Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 08.01.2021.

Na temelju članaka 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje  r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

za radno mjesto Tehničar za održavanje – Voditelj vatrogasnog centra, 1 izvršitelj/izvršiteljica (m/ž) na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje,  na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Poveznica na javni natječaj objavljen u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8307989.html

Sve ostale informacije u vezi predmetnog Javnog natječaja objavit će se na Internet stranici Općine Štefanje


4. 3. 2020. – Općinski načelnik općine Štefanje donosi odluku o davanju u zakup u dijelu staklenog izloga poslovnog prostora prizemlja Društvenog doma Štefanje (istočna strana zgrade), Štefanje 61, na k.č.br. 1055, k.o. Štefanje, na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina, i to: – površine 1 m2,  za financijsko-uslužnu djelatnost (postavljanje bankomata). Početna cijena zakupnine iznosi: 100,00 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. ožujka 2020.g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.


14.01.2020. – Općinski načelnik Općine Štefanje objavljuje


2. Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 27.11.2019.

Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 28.10.2019.

Back to top