a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati bespovratne potpore za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. s prebivalištem na području Općine Štefanje. Potpora se isplaćuje jednokratno u iznosu od 90,00 €.

Back to top