Postupci jednostavne nabave

Postupci jednostavne nabave

26. lipnja 2019. g. – Utvrdili smo grešku u Troškovniku za rekonstrukciju DD Laminac – faza II. Objavljujemo ispravljeni troškovnik.

19. lipnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za Rekonstrukciju društvenog doma Laminac II. faza. Rok za dostavu ponuda – 27.6.2019. u 12:00 sati.

20. veljače 2019. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponuda za uslugu stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude JN – 12-19

8. veljače 2019. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – JN – 19-19

18. siječnja 2019. g. – Poništenje jednostavnog postupka nabave za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN – 12-19

 16. siječnja 2019. g. – Obavijest o odabiru ponude za izvođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude deratizacija JN – 2-19 

7. siječnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu vršenja stručnog nadzora za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju

Vatrogasni dom Štefanje – Poziv za nadzor 

7. siječnja 2019. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije na području Općine Štefanje u 2019. g.

DON – Deratizacija Općine Štefanje za 2019

6. studenoga 2018. g. – Poziv za prikupljanje ponuda za vršenje usluge stručnog nadzora nad provedbom projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste NRC 068 (u naselju Laminac) u Općini Štefanje

Poziv za nadzor za NRC 068

13. kolovoza 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju društvenog doma u Narti

18. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje prilaznog puta kod škole u Donjoj Šušnjari

12. srpnja 2018. g. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za  rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju društvenog doma u Lamincu

25. travnja 2018. g. –  Izrada elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat – izgradnja vodovoda za naselja Općine Štefanje – Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac – Ive, Starine i Blatnica

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu elaborata zaštite okoliša

10. travnja 2018. g. – Projektiranje NRC 028

 Obavijest o odabiru

DON – Deratizacija Općine Štefanje 2019