Općina Štefanje

Općina Štefanje

Dobro došli na internetske stranice općine Štefanje.

Općina Štefanje – kontakt informacije

tel. 043/778-029

fax. 043/778-276

e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr