Javni natječaji / potpore

Javni natječaji / potpore

Otvoreni natječaji

Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo – 28.10.2019.

Zatvoreni natječaji

Na temelju članka 49. Statuta Općine Štefanje ( „Službeni vjesnik općine Štefanje“ broj 01/18) općinski načelnik objavljuje,

OBAVIJEST

da je do 28. prosinca 2018.g. raspisan javni natječaj za davanje u zakup 20 m2 poslovnog prostora prizemlju društveni dom u Štefanje za obavljanje uslužne djelatnosti – frizerski salon, a početna cijena zakupa iznosi 300,00 kuna.

Javni natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje (www.stefanje.hr)

Natječaj za davanje u zakup posl. prostora 2018 frizerski

Natječaj za komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete – 19.06.2017.

Javni natječaj – javna rasvjeta – 19.6.2017. objavljeno u Bjelovarskom listu

Dokmentacija za nadmetanje – javna rasvjeta 

Rok za dostavu ponuda 4.7.2017. g. do 14 sati.

Natječaj za izbor pročelnika/pročelnice jedinstveni upravnog odjela općine Berek i općine Štefanje

Natječaj za zakup poslovnog prostora u Narti u društvenom domu, ugostiteljski objekt