Rekonstrukcija Društvenog doma Gornja Šušnjara – 2019. g.

Rekonstrukcija Društvenog doma Gornja Šušnjara – 2019. g.

Projekat je financirala Općina Štefanje iz vlastitih sredstava.