Reciklažno dvorište provedba

Reciklažno dvorište provedba

9. studenoga 2019. g. – Na prvom radnom sastanku uveden je u posao izvođač radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Štefanju. Nakon radnog sastanka, načelnik Ivo Emić zajedno s izvođačem radova i glavnim nadzornim inženjerom obišao je gradilište na kojem se završetak radova predviđa u kolovozu 2019. kada je rok za završetak radova.

21. listopada 2019. g. – Potpisan je Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta u Općini Štefanje s izvođačem radova, Bistra d.o.o. iz Đurđevca. Na potpisivanju Ugovora nazočni su bili načelnik Općine Štefanje Ivo Emić, direktor Bistre d.o.o. Krešimir Habijanec te pročelnica Jedinstvenog upravno odjela Mirela Novaković. Nakon potpisivanja Ugovora predstavnik izvođača zajedno s načelnikom i suradnicima obišao je lokaciju izvođenja radova. Radovi će se izvesti u Gospodarskoj zoni „Laminska“ dok se  završetak radova očekuje u roku 10 mjeseci.