a

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi – Program zapošljavanja žena

 

Projekt: „Zaželi Štefanje“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0153

Nositelj projekta: Općina Štefanje

Partneri na projektu:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
  • Centar za socijalnu skrb Čazma

Ukupna vrijednost projekta: 1.261.369,13 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ovim projektom omogućuje se zapošljavanje teže zapošljivih skupina žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i kućanstvima u nedostupnim i ruralnim područjima. Unaprijediti će se radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja koje su više od 50 godina starosti i koje će skrbiti o 35 krajnjih korisnika i time doprinijeti kvalitetnijem životu mještana u ruralnom području.

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Tko su krajnji korisnici?

  • krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci.

– kontakt mail: zazeli.stefanje1@gmail.com

– kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta:

Darija Hrlić

Mob: 098/966-4074

Projekt je sufinancirala Europska unija iz socijalnog fonda
Back to top