a

USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKT „ZAŽELI ŠTEFANJE“

U utorak, 29. rujna 2020. godine u Općini Štefanje održala se završna konferencija za projekt „Zaželi Štefanje“. Projekt je započeo u srpnju 2018. godine kada je Općina Štefanje s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Vrijednost projekta je 1.261.369,30 i traje 30 mjeseci, a provodi se na području 9 naselja u Općini Štefanje. Partneri u projektu su Centar za socijalnu skrb Čazma i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar. U sklopu projekta zaposleno je 7 radnica i jedan voditelj projekta. Radnice su zaposlene od 01. listopada 2018. godine na razdoblje od 24 mjeseca, dok je voditelj projekta zaposlen od 01. kolovoza 2018. godine na razdoblje od 30 mjeseci. Nakon potpisivanja Ugovora o radu sa radnicama na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnijem položaju i/ili osobama s invaliditetom završile su edukaciju na temu Komunikacijske vještine te Psihosocijalna pomoć i osnaživanje žena koje su im održale predstavnice iz Bjelovarske udruge za razvoj i zapošljavanje. Cilj edukacija je bio da se radnicama olakša rad s krajnjim korisnicima. Projektom je bilo predviđeno da radnice obilaze minimalno 35 krajnjih korisnika, ali na području Općine Štefanje potrebe su puno veće te je ukupan broj korisnika dosegnuo i do 70. Radnice prilikom obilaska svojih korisnika obavljale su sljedeće poslove: pomoć u čišćenju stambenog i vanjskog prostora, pomoć u pripremi obroka, pomoć u dostavi namirnica, lijekova, briga o higijeni, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u plaćanju računa, razgovor. Korisnici su mjesečno imali pravo dobivati osnovne kućanske i higijenske potrepštine. U sklopu projekta sklopljen je Ugovor sa tvrtkom KTC iz Križevaca koji su na temelju dostavljene narudžbenice ispostavljali potrepštine koje su radnice svojim korisnicima dostavljali na kućnu adresu. Potrepštine su sadržavale stvari za osobnu higijenu poput paste za zube, gel za tuširanje, šampon za kosu te sredstva za čišćenje kao što su sredstvo za pranje prozora, podova, sredstvo za dezinfekciju. Tim sredstvima radnice su održavale čistoću stambenog prostora svojih korisnika. Posao voditeljice projekta je upravljanje projektom i nadziranje troškova, koordinacija zaposlenih žena na terenu, izrada evidencije potrepština za korisnike, priprema materijala za informiranje javnosti, priprema i izrada izvješća o realiziranom projektu i slično. Cilj ovog projekta je bio povećanje mogućnosti zapošljavanja ciljanoj skupine, tj osobama s nižim stupnjem obrazovanja te organiziranje pomoći za starija i nedostupna kućanstva na ruralnom području. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

24.2.2020. – U novonastaloj situaciji koja nas je zadesila, a vezano za Coronavirus – Covid 19, radnice zaposlene na projektu „Zaželi Štefanje“ svojim korisnicima i dalje pružaju potporu i podršku, ali samo ono najnužnije, poput dostava lijekova, dostava namirnica iz dućana, plaćanje računa ili priprema ogrjeva. Radnicima je osigurana zaštitna oprema za rad, tj. rukavice, maske i dezinfekcijska sredstva te dane upute na koji način obavljati posao u trenutnoj situaciji. Također, korisnicima su uručene kućanske i osnovne higijenske potrepštine, ali na ulazu u njihov stambeni prostor kako bi se osigurala socijalna udaljenost te zaštitili korisnici i radnice.

31.1.2020.

U sklopu projekta „Zaželi Štefanje“ jedna od aktivnosti koja se provodi je nabava i podjela kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike, odnosno osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnijem položaju i osobama s invaliditetom. U petak, 31. siječnja 2020. godine nakon održanog redovnog sastanka voditeljice projekta i radnica zaposlenih na projektu, održana je podjela paketa za mjesec siječanj. Paketi sadrže sredstva za čišćenje koji omogućavaju radnicama lakše održavanje čistoće stambenog prostora korisnika. Također sadrže i osnovne higijenske potrepštine za svakog korisnika. Svaki mjesec 7 djelatnica dostavlja osnovne higijenske i kućanske potrepštine za oko 50-ak krajnjih korisnika s područja Općine Štefanje.

Pakete za krajnje korisnike u sklopu projekta „Zaželi Štefanje“ dostavlja tvrtka KTC d.d. iz Križevaca s kojim je sklopljen Ugovor za vrijeme trajanja projekta. Cjelokupni iznos za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

25.10.2018. 

Temeljem provedenog postupka javne nabave za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u okviru projekta „Zaželi Štefanje“ koji se provodi za 35 krajnja korisnika na području Općine Štefanje kao odabrani ponuditelj i isporučitelj navedene robe odabrana je tvrtka KTC d.d. iz Križevaca s kojom je sklopljen okvirni sporazum na razdoblje od 24 mjeseca.

Podjela prvih paketa za krajnje korisnike obavila se dana 25. listopada 2018. godine u prostorijama općine Štefanje.

Za vrijeme trajanja projekta „Zaželi Štefanje“ u razdoblju od 24 mjeseca krajnjim korisnicima bit će dostavljeni paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština kako bi se na taj način ostvarila podrška i potpora krajnjim korisnicima.

Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike financirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru projekta „Zaželi Štefanje“.

2.10.2018. – 4.10.2018. 

Općina Štefanje je u sklopu projekta „Zaželi Štefanje“ za 7 zaposlenica s područja Općine Štefanje, organizirala stručne edukacije koju je provodila Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje.

Dana 02. listopada 2018. godine održana je edukacija pod nazivom „Psihosocijalna pomoć i osnaživanje žena“ koju je provela Ivana Mihotić, magistrica psihologije.

  1. i 04. listopada 2018. godine održana je edukacija „Komunikacijske vještine“ koju je provela Tatjana Badrov, prodekanica za razvoj te predsjednica Bjelovarske udruge za razvoj i zapošljavanje.

Cilj edukacija je da se zaposlenim ženama olakša rad sa krajnjim korisnicima.

Po završetku spomenutih edukacija, zaposlenice su konkurentnije na tržištu rada s obzirom na trajne kvalifikacije koje je svaka od njih stekla.

24.9.2018. – Potpisivanje ugovora sa sedam žena radnica koje će se brinuti o krajnjim korisnicima Projekta “Zaželi Štefanje”

Dana 24. rujna 2018. godine u vijećnici Općine Štefanje održalo se potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa sedam žena u provedbi projekta Zaželi – program zapošljavanja žena, pod nazivom  „Zaželi Štefanje“. Žene će pružati pomoć starijim i nemoćnim osobama, osobama u nepovoljnijem položaju te osobama s invaliditetom kroz razdoblje od 24 mjeseca.

Svrha projekta je unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja koje će skrbiti o minimalno 35 krajnjih korisnika sa područja Općine Štefanje i time doprinijeti kvalitetnijem životu mještana u ruralnom području.

5.9.2018. – Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike  – kućanstva uključena u projekt pomoći u kući u sklopu projekta„ Zaželi Štefanje“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0153.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

30.8.2018. – Odluka o odabiru kandidatkinja na Projektu “Zaželi Štefanje”

Odluka o odabiru kandidatkinja Projekt Zaželi

22.8.2018. – Poziv na iskaz interesa za korištenje besplatne socijalne usluge potpore i podrške za osobe starije životne dobi u nepovoljnom položaju sklopu projekta „ZAŽELI – ŠTEFANJE“ – program zapošljavanja žena sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda –  UP. 02. 1. 1. O5. 0153; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Poziv za prijavu korisnika i obrazac prijave

22.8.2018. – Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi Štefanje”

Oglas za prijam u radni odnos radnica

Upitnik u sklopu prijave

Back to top