a

Općinsko vijeće Općine Štefanje

Predsjednik Općinskog vijeća – Judita Emić
kontakt informacije:
tel: 043/778-029
fax: 043/778-276
e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Općinski načelnik

Općinski načelnik – Silvestar Štefović, mag.theol,
kontakt informacije:
gsm: 098/926-1987
tel: 043/778-029
fax: 043/778-276
e-mail: nacelnik@stefanje.hr

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela – Mirela Novaković, mag.oec.
kontakt informacije:
tel: 043/778-029
fax: 043/778-276
e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Važniji dokumenti

Službeni vjesnik

Javna nabava

Back to top