a

Tehnički pregled vatrogasnog centra Štefanje

Vatrogasni centar Štefanje prošao je tehnički pregled, te će dobiti i uporabnu dozvolu. Centar će se predati na korištenje Vatrogasnoj zajednici Općine Štefanje.

Back to top