a

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 16. kolovoza 2021. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše na području Grada Garešnice i Općine Štefanje.

Pozivaju se oštećenici koji imaju štete na poljoprivrednoj proizvodnji, ratarskim i povrtlarskim kulturama te trajnim nasadima od suše da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od prirodnih nepogoda na propisanom obrascu.

Dokumentaciju koju je potrebno predati u Općinu Štefanje je:

  • Popunjeni Obrazac PN,

  • kopija osobne iskaznice,
  • dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-u (list A i B),
  • kopija kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN (ukoliko je račun različit od podataka u obrascu).

Dokumentaciju možete predati najkasnije do 24. kolovoza 2021. godine (utorak) na:

  1. E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr
  2. putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom „Prijava štete od prirodne nepogode“ ili
  3. osobno u Općinu Štefanje.

Back to top