a

Provedba Programa informativno-obrazovnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

U sklopu provedbe Programa informativno-obrazovnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izrađena je ova internet stranica na kojoj je pregled svih informacija i aktivnosti – https://www.stefanje.hr/reciklazno-dvoriste-informativno-obrazovne-aktivnosti/.

Izrada i postava plakata po javnim objektima i oglasnim pločama na području Općine Štefanje s terminima i lokacijama edukacija.

Na edukaciji su podijeljeni informativni letci o odvajanju .

Na terenu održane edukacije stanovništa prema rasporedu. Prilikom edukacije prikazana im je sljedeća prezentacija.

Edukacije na terenu (od 23.09.2020 do kraja 2020.g.)

Blatnica – 23.9.2020. – 10:00 sati
Narta 23.9.2020. – 11:00 sati
Starine 23.09.2020. – 12:00
Laminac 24.9.2020. – 10:00
Donja Šušnjara 24.9.2020. 11:00

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Kohezijskog fonda. Pravila privatnosti

Back to top