a

Rad sa strankama uslijed pandemije COVID-19

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje sa strankama privremeno se ograničava svakim radnim danom isključivo od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Društvenog doma Općine Štefanje (prizemlje, velika sala), poštujući sve mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.  

Za rad sa strankama potrebna je prethodna najava na službeni mail opcina-stefanje@bj.t-com.hr ili telefon Općine Štefanje 043 778 029

.

Back to top