a

Prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 31. srpnja 2023. godine donio Odluku o
proglašenju prirodne nepogode zbog olujnog i orkanskog vjetra na području Općine Štefanje
koje je navedeno područje zahvatilo 21. srpnja 2023.
Pozivaju se oštećenici koji imaju štete od olujnog vjetra na poljoprivrednim kulturama,
trajnim nasadima, plastenicima, stambenim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te
opremi, da prijave štetu Općinskom povjerenstvu Općine Štefanje za procjenu štete od
prirodnih nepogoda na propisanom obrascu.
Dokumentaciju koju je potrebno predati u Općinu Štefanje je: Popunjeni Obrazac PN,
kopija osobne iskaznice, dokaz o prijavi potpore za 2023. godinu APPRR-u (list A i B), kopija
kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN, za objekte: dokaz o legalnosti objekta, izvadak iz
zemljišne knjige (neslužbena kopija), fotodokumentacija i dokaz o troškovima nastalih uslijed
sanacije štete.
Dokumentaciju možete predati najkasnije do 08. kolovoza 2023. godine (utorak) na:

  • E-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr,
  • putem pošte na adresu: Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje s naznakom
    „Prijava štete od prirodne nepogode“ ili
  • osobno u Općinu Štefanje.
Back to top