a

Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje u 2021.godini

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, donosimo

PLAN PROLJETNE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

15. ožujak 2021.DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
16. ožujak 2021.LAMINAC I STARINE
17. ožujak 2021.NARTA I  BLATNICA
18. ožujak 2021.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener).  

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba: Diktić Vedran 099/264-2897

Back to top