a

Počela obnova župne crkve sv. Stjepana prvomučenika u Štefanju

Župna crkva sv. Stjepana prvomučenika u Štefanju jedna je od najstarijih u ovom dijelu Hrvatske. Izgrađena je 1242. godine, a ovih dana krenula je njena vanjska obnova i rješavanje velikog problema s vlagom. Vrijednost radova obnove premašuje milijun kuna. Dio sredstava u visini od 300 tisuća kuna odobren je od Ministarstva kulture, a sredstva za obnovu izdvojila je i Općina Štefanje. Crkva će se obnavljati u fazama, a u planu je prijaviti se i iduće godine na natječaj Ministarstva kulture za dodatna sredstva.

– Očekujem da će odobriti sredstva da se taj projekt završi. S obzirom na to da smo ove godine počeli s obnovom iskoristit ćemo tih 300 tisuća kuna za dio potrebnih radova, a nagodinu nastavljamo dalje. Očekujemo da će se taj projekt zatvoriti do kraja i da se ova stara crkva koja je građena 1242. godine obnovi i zaživi jednim novim sjajem – kazao je zamjenik načelnika Općine Štefanje Silvestar Štefović.


Posljednji put crkva je vanjsku obnovu imala prije 30 godina, ali problem vlage ni tada nije bio riješen.

– Očekujemo rješavanje gorućeg i velikog problema naše crkve, a to je ta vlaga koja je ušla u debele zidove koji su na nekim mjestima široki i do metar i pol. Kada se skine žbuka vidjet će se gdje su problemi i gdje su kritične točke. Stručnjaci će tada rješavati drenažu ili izolaciju kako bi se sačuvala nova fasada kako bi bila dugovječnija. O vremenskim rokovima, kada će biti gotovi radovi, ne može se još govoriti – dodaje Štefović, a više je razloga tome.

– Što se tiče vremenskih rokova vidjet ćemo koliko će biti sredstava iz Ministarstva kulture, općine, eventualno iz Bjelovarsko-bilogorske županije i biskupije. O tome će ovisiti brzina završetka radova. Naravno, ovisi i o tome kada se skine žbuka koliko će se pronaći reljefa koje će se trebati sačuvati i konzervirati. Taj proces obnove ovisi o puno faktora prije svega financijskih ali i onih popratnih zahvata koji će biti iznenadni i neočekivani. Ja se nadam da će kroz dvije-tri godine radovi biti gotovi – zaključuje Štefović.

Back to top