a

Općini Štefanje odobrena bespovratna sredstva za proširenje groblja i rekonstrukciju doma u Daskatici

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u sklopu javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini Općini Štefanje odobrilo je sredstva u visini od 168 tisuća kuna za uređenje i proširenje groblja u Štefanju.

S obzirom na to da na groblju u Štefanju gotovo nema mjesta za nove ukope, a ima prostora za proširenje, u Općini su odlučili krenuti u ovaj projekt. Na izradi samog projekta radilo se zadnje dvije godine i ove je godine kandidiran na javni poziv Ministarstva graditeljstva.

Iako su u općini očekivali da im se odobre sredstva u visini od 400.000 tisuća kuna i ovaj znatno manji iznos je dobro došao kaže načelnik Ivo Emić.

– Samim projektom je predviđeno da se iza mrtvačnice ulazi na jedan mali trg, predviđena je i izrada ograde i uređenje staza te bi u konačnici Štefanje trebalo dobiti moderno groblje za sahranu naših pokojnika – rekao je načelnik Ivo Emić.

Back to top