a

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 47. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, broj 21/1) općinski načelnik Općine Štefanje upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje s zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Štefanje

Radi usklađivanja s novom pravnom regulativom, Općina Štefanje izradila je Nacrt odluke kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području. Odluka se temelji na Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21). S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: opcina-stefanje@bj.t-com.hr  ili putem pošte na adresu Općina Štefanje, Štefanje 61, 43246 Štefanje. Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.
Cilj odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.
Sukladno odredbi članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću se provodi u trajanju od najmanje 30 dana.
Savjetovanje će trajati od 01. prosinca 2021. godine do 01. siječnja 2022. godine.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Štefanje  https://www.stefanje.hr/

NAČELNIK
Silvestar Štefović, mag.theol.

Back to top