a

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za isplatu sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana za 2023. g. na području Općine Štefanje

Na temelju  članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01., 125/05., 109/07., 125/08., 36/09., 39/06, 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19  i  144/20),  članka 3. Programa namjene dodjele sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 06/22) te članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 1/21), Općinski načelnik općine Štefanje donosi

O B A V  I J E S T

o zaprimanju zahtjeva za isplatu sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu planirana za 2023. godinu na području Općine Štefanje

          Obavještavaju se zdravstveni radnici koji obavljaju primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje, da mogu podnesti zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Štefanje za 2023. godinu temeljem   Programa namjene dodjele sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu na području Općine Štefanje kojim je planiran iznosu raspodjele do 7.400,00 eura.

          U zahtjevu podnositelji moraju navesti za koju namjenu traže sredstva, priložiti potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 dana o nepostojanju dugovanja prema javnim davanjima kao i potpisanu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja za 2023. godinu za istu namjenu.

          Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do  14. ožujka 2023.g. do 15,00 sati  u Općinu Štefanje, bez obzira na način dostave.

           Ova Obavijest objavljena je na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Štefanje www.stefanje.hr.

            Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona  043 / 778 – 029.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK 
Silvestar Štefović, mag. theol.

Back to top