a

OBAVIJEST O DERATIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti:


PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

  1. listopad 2023. – DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC
  2. listopad 2023. – NARTA, BLATNICA
  3. listopad 2023. – STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bro-
madialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba Damir Golubić 099-5425 729.

Back to top