a

Obavijest o deratizaciji na području Općine Štefanje

Na temelju Ugovora o deratizaciji na području Općine Štefanje za 2024. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLAN JESENSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE

26. veljače 2024. g. DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA, STARINE I LAMINAC
27. veljače 2024. g.STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE
28. veljače 2024. g.NARTA, BLATNICA

    Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno anti koagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

    Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005

    Back to top