a

18.8.2020. – Zaključci sa sjednice Stožera civilne zaštite Općine Štefanje

27.7.2020. – Obavijest o dezinfekciji komaraca na području Općine Štefanje

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca  na području Općine Štefanje dana 30. srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su bio razgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.  U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Josip Hrlić: 099/253-3005.

10.7.2020. – Obavijest o dezinfekciji komaraca na području Općine Štefanje

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca  na području Općine Štefanje dana 13. srpnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su bio razgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH.  U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Josip Hrlić: 099/253-3005.

8.7.2020. – Obavijest o privremenom prekidu u isporuci el. energije

HEP ODS d.o.o., DP Elektra Križ obavještava Vas da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju  biti  privremeno prekinuta isporuka  električne energije na Vašem objektu:

– dana 10.07.2020. (petak):

– u vremenu planirano od 9:00 do 12:00 sati za cijeli grad Čazmu i okolna naselja: Milaševac, Grabovnica, Bojana, Vučani, Gornji i Donji Miklouš, Novo Selo, Martinac, Gornja i Donja Šušnjara, Laminac, Gornji i Donji Draganec, Komuševac, Siščani, Zdenčec, Vagovina, Daskatica, Štefanje, Staro Štefanje, Blatnica, Štefanje Breg, Starine, te dio naselja Bosiljevo (od kbr. 9 do 105).

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju

19.06.2020. – OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE  

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca  na području Općine Štefanje dana 24. lipnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Josip Hrlić: 099/253-3005.

4.6.2020. Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca  na području Općine Štefanje dana 10. lipnja u večernjim satima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u večernjim satima sa aparatima mobil-star i swinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Josip Hrlić: 099/253-3005.

25.5.2020. Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će tretiranje komaraca LARVICIDNO  na području Općine Štefanje dana 27. SVIBNJA 2020. godine. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim satima sa POČETKOM U 9:00 SATI, aparatima mobil-star, tlačnim i  motornim prskalicama, te  izlaganjem granula larvicida. U radu će se koristiti larvicidi III skupine. Larvicidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem broja ličinki komaraca koje bi se u daljnjem razvojnom stadiju prerasle u adulte (odrasle jedinke). Neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina. Kontakt osoba Vedran Diktić mob: 099/2642-897.

2.4.2020. Tvrtka DMD Naturalis d.o.o. koja je 15.02.2020. g. održala izobrazbu za sigurno upravljanje pesticidima u prostorijama društvenog doma u Štefanju obavještava sve polaznike da će potvrde o izobrazbi poslati na kućne adrese do kraja idućeg tjedna.

Oni korisnici kojima je potrebno hitno izdavanje potvrde se obratiti elektronskim putem na adresu info@dmdnaturalis.hr , te se potvrde mogu izdati elektronskim putem.

23.3.2020. Obavještavamo vas kako zbog nastale situacije oko virusa COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite RH donesenih radi sprečavanja širenja istoga, do daljnjega nećemo biti u mogućnosti pružati uslugu prikupljanja glomaznog (krupnog) otpada prema naprijed utvrđenom rasporedu.

Prikupljanju krupnog (glomaznog) otpada pristupiti ćemo nakon smirivanja situacije oko coronavirusa, sve sukladno odgovarajućim odlukama nadležnih institucija vezanih uz daljnje postupanje, o čemu ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Tvrtka MULL-TRANS d.o.o. kao davatelj javne usluge uložiti će sve napore kako bi se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada nastavila odvijati prema redovnom rasporedu, sve u cilju održavanja čistoće na području vaše jedinice lokalne samouprave pri čemu želimo napomenuti kako se uvelike povećala količina miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada što nam u trenutnoj situaciji uvelike otežava pružanje usluga te troši dodatno vrijeme i kapacitete radne snage prilikom prikupljanja otpada.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

23.3.2020. Pojašnjenje s obzirom na Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu dana 23. ožujka 2020. godine:
– građani s prebivalištem u Općini Štefanje mogu se kretati samo unutar Općine Štefanje, uz pridržavanje svih propisanih mjera opreza (socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima…)
– za potrebe odlaska liječniku izvan mjesta prebivališta obratite se svom liječniku opće prakse koji će vam izdati propusnicu, 
– svi oni koji putuju izvan mjesta prebivališta na posao (izvan područja Općine Štefanje) trebaju imati potvrdu poslodavca, 
– Stožer civilne zaštite Općine Štefanje izdavati će propusnice  za slučajeve iz točke II. e., a to je: “-iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština”. 
Za izdavanje propusnice, isključivo za slučajeve gore navedene točke II.e. obratiti se Načelniku Stožera civilne zaštite Općine Štefanje, Silvestru Štefoviću, 098/926 1987. 

23.2.2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Ostale odluke i priopćenja pratite na internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/

12.3.2020. Na sjednici Stožera Civilne zaštite Općine Štefanje, donijeti su slijedeći zaključci vezani za korona virus:

  1. Prema preporuci Stožera CZ Bjelovarsko-bilogorske županije Klasa: 300-0120-01/18, Ur.broj: 2103/1-04-20-13, odgađaju se sva javna okupljanja na području Općine Štefanje.
  2. Prilikom zahtijeva za iznajmljivanjem društvenih i vatrogasnih domova za privatne svrhe, upozoriti korisnike na potrebu pridržavanja visokih higijenskih standarda.
  3. U sve javne prostore (ugostiteljske objekte, društvene i vatrogasne domove, crkve, škole…) postaviti plakate s uputama za prevenciju širenja korona virusa.
  4. Pratiti sve upute Stožera CZ i prema njima postupati bez odgode.

4.3.2020. – Općinski načelnik općine Štefanje donosi odluku o davanju u zakup u dijelu staklenog izloga poslovnog prostora prizemlja Društvenog doma Štefanje (istočna strana zgrade), Štefanje 61, na k.č.br. 1055, k.o. Štefanje, na određeno vrijeme u trajanju do 10 godina, i to: – površine 1 m2,  za financijsko-uslužnu djelatnost (postavljanje bankomata). Početna cijena zakupnine iznosi: 100,00 kuna. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Štefanje, zaključno s danom 13. ožujka 2020.g. do 12,00 sati bez obzira na način dostave. Više …

2.3.2020. g. – Ministarstvo hrvatskih branitelja, Samostalni izvršitelji centar Bjelovar, pozivaju hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te osobe koje su aktivno sudjelovale u Domovinskom ratu, a još nisu pravno regulirale svoj status, a u cilju informiranja o svim pravima koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima ( o zakonskim i statusnim pravima, načinu ostvarivanja tih prava, tijelima nadležnim za ostvarivanje pojedinih prava, informiranja o mogućnostima i postupku korištenja mjera iz programa, projekata i drugih aktivnosti Ministarstva), na informativnu radionicu koje će održati: 10.03.2020. godine u 13,00 sati, u Štefanju, Štefanje 61, prostorije Općine Štefanje, općinska vijećnica.

18.2.2020. g. – zbog zdravstvenih problema, trenutno dimnjačarska služba ne radi. O nastavku rada bit ćete obaviješteni.

11.2.2020. – Plan preventivne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje

Škarda-sanitarna zaštita, na temelju Ugovora o pružanju usluga deratizacije na području Općine Štefanje za 2020. godinu, a u cilju provođenja preventivni sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o Planu preventivne proljetne deratizacije na području Općine Štefanje:

19.02.2020. DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA, GORNJA ŠUŠNJARA, LAMINAC I STARINE
20.02.2020. NARTA I BLATNICA
21.02.2020. STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na sljedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavio ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba: Josip Hrlić  099/2533-005.

7.2.2020. – Stočarsko-ratarska udruga Općine Štefanje u suradnji sa trgovačkim društvom DMD Naturalis d.o.o. dana 15. veljače 2020. godine (subota) od 09:00 do 14:00 sati, za sve korisnike iskaznica za sigurno upravljanje pesticidima organizira dopunsku izobrazbu u Društvenom domu u Štefanju.

Korisnik koji pristupa izobrazbi za produžetak iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima sa sobom mora donijeti osobnu iskaznicu i karticu za pesticide. Cijena dopunske izobrazbe je 150,00 kuna s PDV-om.

Svi zainteresirani poljoprivrednici koji nemaju iskaznicu za pesticide mogu doći na predavanje za dobivanje iskaznice za sigurno upravljanje pesticidima, odnosno na osnovnu izobrazbu.

Sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, radnu knjižicu ili svjedodžbu o završenoj školi. Cijena osnovne izobrazbe je 370,00 kuna s PDV-om.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Štefanje svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

31.01.2020. – Općina Štefanje i ove godine sufinancira smještaj djece s područja Općine Štefanje u vrtićima. Više …

31.01.2020. – Općina Štefanje i ove godine daje potpore umirovljenicima s nižim prihodima s područja Općine Štefanje. Više …

16.01.2020. – Općina Štefanje objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za provođenje sustavne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Štefanje u 2020. g. Rok za dostavu ponuda je 27.01.2020. g. do 10:00 sati. Više …

10.01.2020. – Općina Štefanje je objavila Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine Štefanje. Više …

13.12.2019. – Odgoda najavljenih radova

Elektra Križ obavještava cijenjene potrošače da će zbog tehničkih problema doći do odgode najavljenih radova u Ivanić Gradu, Kloštar Ivaniću, Dubravi, te lošijih naponskih prilika u Čazmi i okolnim naseljima najavljenih za:

                     Dana 15.12.2019. u nedjelju, od 07:30 sati do 13:30 sati

                         i dana 16.12.2019. u ponedjeljak, ujutro od 04:00 do 05:00 sati

Radovi se odgađaju DO DALJNJEGA, a cijenjene potrošače molimo za razumijevanje

10.12.2019. – Obavijest o privremenom prekidu u isporuci el. energije

Elektra Križ obavještava cijenjene potrošače da će zbog radova na rekonstrukciji transformatorske stanice 110/35 kV Ivanić Grad u mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava doći do lošijih naponskih prilika i mogućih prekida u isporuci električne energije i to

dana 15.12.2019. u nedjelju, od 07.30 sati do 13.30 sati

i dana 16.12.2019. u ponedjeljak, ujutro od 04.00 do 05.00 sati u mjestima:

  1. cijeli grad Čazma i okolna naselja: Zgališće, Zetkan, Podlužan, Kostanj, Bađinec, Graberac, Svinjarec, Dragičevci, Grabik, Čazmanski Prnjarovac, Lipovčani, Cerina, Dereza, Prokljuvani, Bosiljevo, G. i D. Draganec, Komuševac, Sišćani, Zdenčec, Vagovina, Štefanje, Staro Štefanje, Blatnica, Grabovnica, Daskatica, Štefanje Breg, Laminac, Starine, Gornja i Donja Šušnjara, Martinac, Novo Selo, G. i D. Miklouš, Vučani, Grabovnica i Milaševac

U slučaju olujnog nevremena radovi se odgađaju, a cijenjene potrošače molimo za razumijevanje.

4.12.2019. – Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje. Više …

27.11.2019. – Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo. Više …

27.11.2019. – Jesenska deratizacija na području Općine Štefanje

PLAN RADA

27. studeni 2019. DASKATICA, DONJA ŠUŠNJARA I GORNJA ŠUŠNJARA
28. studeni 2019. LAMINAC I STARINE
29. studeni 2019. NARTA I  BLATNICA
30. studeni 2019. STARO ŠTEFANJE I ŠTEFANJE

14.11.2019. – Održava se javna tribina na temu “Održivo gospodarenje otpadom”

Pozivaju se zainteresirani građani na Javnu tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom, u sklopu aktivnosti projekta “Čuvajmo okoliš zajedno”.

Tribina će se održati u petak, 15.11.2019., u društvenom domu u Štefanju, s početkom u 19:30 sati.

28.10.2019. – Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu Općine Štefanje – osobno vozilo. Više …

30.9.2019. – HEP ODS d.o.o., DP Elektra Križ obavještava Vas da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju  biti  privremeno prekinuta isporuka  električne energije na Vašem objektu:

– dana 02.10.2019. (srijeda):

– u vremenu planirano od 11:00 do 12:00 sati  za naselje Štefanje, Staro Štefanje i Blatnica

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju

23.9.2019. – Priprema prijedloga i programa Proračuna Općine Štefanje za 2020. g.

Općina Štefanje je u pripremi Proračuna za 2020. g. Molimo Vas da svoje prijedloge sa financijskim planom dostavite u pisanom obliku najkasnije do 15. listopada 2019. g. kako bi ih mogli uvrstiti u proračun za 2020. g.

21.6.2019. – Obavijest o prikupljanju zahtjeva za bespovratne potpore za osnovnoškolce, srednjoškolce i redovite studente.

18.6.2019. – Na sjednici Općinskog vjeća Općine Štefanje izabrani su članovi Savjeta mladih i zamjenici članova savjeta mladih Općine Štefanje. Više …

4.6.2019. – Na stranicama HZZ-a objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto viši stručni suradnik za upravne poslove. s podacima o plaći i opisu posla.

20.5.2019. – Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o općinskim porezima Općine Štefanje objavljenoj u ‘Narodnim novinama’ broj 52/19. Odlukom se ukida se prirez porezu na dohodak za Općinu Štefanje od 01.06.2019. godine. Više …

20.5.2019. – Na sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora članova savjeta mladih Općine Štefanje. Više …

9.5.2019. – Konačni rezultati izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Više …

6.5.2019. – Rezultati izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Više …

24.4.2019. – Održana Javna tribina na temu: “Odvojeno prikupljanje otpada” koja će se održati u srijedu, 24. 04. 2019. g, u 20:00 sati u društvenom domu u Štefanju. Više …

19.4.2019. – Obavijest o održavanju Javne tribine na temu: “Odvojeno prikupljanje otpada” koja će se održati u srijedu, 24. 04. 2019. g, u 20:00 sati u društvenom domu u Štefanju

17.4.2019. – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Objavljen Oglas o biračkom mjestu za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Više …

Back to top