a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati jednokratne pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2023./2024., s prebivalištem na području Općine Štefanje. Na naknadu imaju pravo roditelji ili zakonski staratelji, a isplaćuje se u iznosu od 55,00 €.

Back to top