a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati jednokratne pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2022./2023., s prebivalištem na području Općine Štefanje. Na naknadu imaju pravo roditelji ili zakonski staratelji, a isplaćuje se u iznosu od 400,00 kn.

Back to top