a

Općinsko vijeće Općine Štefanje donijelo je Odluku o isplati jednokratne pomoći za opremu osnovno školskog djeteta za školsku godinu 2020/2021., s prebivalištem na području Općine Štefanje. Na naknadu imaju pravo roditelji ili zakonski staratelji a isplaćuje se u iznosu od 500,00 kn.d

Back to top