a

Štefanje, 1. lipnja 2015. g.

OPĆINA ŠTEFANJE    i

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Općine Štefanje”

Natječaj za korištenje OiE u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – peti krug

Pravilnik o provedbi programa Poticanje korištenja OiE u obiteljskim kućama  – peti krug

Prilog 1. Prijavni obrazac – peti krug

Prilog 2. Ugovor JLS s OIE kor – peti krug

Prilog 3. Vrijednosni kupon – peti krug

Prilog 4. Zahtjev za isplatu OIE

Štefanje, 26. siječnja 2015. g.

OPĆINA ŠTEFANJE    i

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Općine Štefanje”

Natječaj za korištenje OiE u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – četvrti krug

Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja OiE u obiteljskim kučama  – četvrti krug

Prilog 1. Prijavni obrazac – četvrti krug

Prilog 2. Ugovor JLS s OIE kor – četvrti krug

Prilog 3. Vrijednosni kupon – četvrti krug

Prilog 4. Zahtjev za isplatu OIE

Štefanje, 8. siječnja 2015. g.

Konačna bodovna lista za natječaj „Korištenje obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“ – drugi krug

Podnositelj                                         Adresa           Bodovi

1. Franjo Forjan                           G. Šušnjara 7     72,50
3. Ivan Ježić                                  Laminac 189     60,00
4. Marijan Grandverger                Blatnica 1        53,08
5. Mićo Jovanović                            Narta 24        53,38
6. Vlado i Daliborka Janković  Daskatica 54a    47,08

Štefanje, 31. prosinca 2014. g.

Neslužbena bodovna lista za natječaj „Korištenje obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“ – drugi krug

Podnositelj                                        Adresa            Bodovi

1. Franjo Forjan                           G. Šušnjara 7     72,50
3. Ivan Ježić                                  Laminac 189     60,00
4. Marijan Grandverger                Blatnica 1        53,08
5. Mićo Jovanović                            Narta 24        53,38
6. Vlado i Daliborka Janković  Daskatica 54a    47,08

Štefanje, 8. prosinca 2014. g.

OPĆINA ŠTEFANJE    i

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Općine Štefanje”

Natječaj za korištenje OIE u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – treći krug

Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja OiE u obiteljskim kućama – treći krug

Prilog 1. Prijavni obrazac – treći krug

Prilog 2. Ugovor JLS s OIE kor – treći krug

Prilog 3. Vrijednosni kupon – treći krug

Prilog 4. Zahtjev za isplatu subvencije OIE – treći krug

Štefanje, 20. listopada 2014. g.

OPĆINA ŠTEFANJE    i

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Općine Štefanje”

Natječaj za korištenje  OIE u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – drugi krug

Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja OiE u obiteljskim kućama – drugi krug

Prilog 1. Prijavni obrazac – drugi krug

Prilog 2. Ugovor – drugi krug

Prilog 3. Vrijednosni kupon – drugi krug

Prilog 4. Zahtjev za isplatu subvencije OiE – drugi krug

Štefanje, 1. rujna 2014. g.

Konačna bodovna lista za natječaj „Korištenje obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“

Podnositelj                   Adresa                Bodovi

1. Ivan Bilek                  Narta 125a          89,92
2. Franjo Forjan        G. Šušnjara 7        72,50
3. Ivica Stubičan         Štefanje 48          65,84
4. Eduard Jetelina      Narta 278             56,39
5. Ivan Janković        Daskatica 56         55,00
6. Ivica Kašnik            Narta 205             47,08
7. Franjo Majer         Laminac 85            45,79
8. Željko Dolački      Laminac 132           41,17
9. Milan Poljan            Narta 110             31,00
10. Milan Poljan          Narta 110             31,00

Štefanje, 20. kolovoza 2014. g.

Neslužbena bodovna lista za natječaj „Korištenje obnovljivih izvora energije u
obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“

Podnositelj                   Adresa                Bodovi

1. Ivan Bilek                  Narta 125a          89,92
2. Franjo Forjan        G. Šušnjara 7        72,50
3. Ivica Stubičan         Štefanje 48          65,84
4. Eduard Jetelina      Narta 278             56,39
5. Ivan Janković        Daskatica 56         55,00
6. Ivica Kašnik            Narta 205             47,08
7. Franjo Majer         Laminac 85            45,79
8. Željko Dolački      Laminac 132           41,17
9. Milan Poljan            Narta 110             31,00
10. Milan Poljan          Narta 110             31,00

Štefanje, 11. lipnja 2014. g.

OPĆINA ŠTEFANJE    i

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Općine Štefanje”

Natječaj korištenje OiE u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje

Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja OiE u obiteljskim kućama

Prilog 1. Prijavni obrazac

Prilog 2. Ugovor

Prilog 3. Vrijednosni kupon

Prilog 4. Zahtjev za isplatu subvencije OiE

Back to top