a

Štefanje 1. lipnja 2015. g.

OPĆINA ŠTEFANJE      I

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje enegretske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje” – drugi krug

 Natječaj Povećanje EnU u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – 2. krug

Pravilnik za provedbu Programa povećanja EnU u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje – 2. krug

Prilog 1. Prijavni obrazac EnU 2. krug

Prilog 2. Ugovor EnU 2. krug

Prilog 3. Vrijednosni kupon EnU 2. krug

Prilog 4. Zahtjev za isplatu EnU 2. krug

Štefanje, 1. rujna 2014. g.

Konačna bodovna lista za natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti u
obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“

Podnositelj  prijave                 Adresa                    Bodovi

1. Studen Marija                   Štefanje 73               103,00
2. Nikola Dončević              Blatnica 40                101,00
3. Zlatko Pražetina            Daskatica 61               100,50
4. Alenka Petras                   Narta 327                   97,50
5. Ivan Bilek                        Narta 125A                  95,92
6. Marijan Pranjić              Štefanje 59                  80,00
7. Antun Bilek                      Narta 125                    79,00
8. Vladimir Hanak              Narta 249                    75,00
9. Marijan Grandverger    Blatnica 13                   74,27
10.Danijel Majurec            Štefanje 82                  70,00
i Sanela Šokec Majurec
11. Mavrin Žarko           Donja Šušnjara 19           68,50
12. Mato Štefović               Štefanje 35                   65,50

Štefanje, 20. kolovoza 2014. g.

Neslužbena bodovna lista za natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti u
obiteljskim kućama na području Općine Štefanje“

Podnositelj  prijave                 Adresa                    Bodovi

1. Studen Marija                   Štefanje 73               103,00
2. Nikola Dončević              Blatnica 40                101,00
3. Zlatko Pražetina            Daskatica 61               100,50
4. Alenka Petras                   Narta 327                   97,50
5. Ivan Bilek                        Narta 125A                  95,92
6. Marijan Pranjić              Štefanje 59                  80,00
7. Antun Bilek                      Narta 125                    79,00
8. Vladimir Hanak              Narta 249                    75,00
9. Marijan Grandverger    Blatnica 13                   74,27
10.Danijel Majurec            Štefanje 82                  70,00
i Sanela Šokec Majurec
11. Mavrin Žarko           Donja Šušnjara 19           68,50
12. Mato Štefović               Štefanje 35                   65,50

 

Štefanje 18. lipnja 2014. g.

OPĆINA ŠTEFANJE      I

FZOEU LOGO

objavljuju:

Natječaj za provedbu programa:

“Poticanje enegretske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje”

Natječaj Povećanje EnU u obiteljskim kućama na području Općine Štefanje

Pravilnik za provedbu Programa povećanja EnU u obiteljskim kućana na području Općine Štefanje

Prilog 1. Prijavni obrazac

Prilog 2. Ugovor EnU

Prilog 3. Vrijednosni kupon EnU

Prilog 4. Zahtjev za isplatu EnU

Back to top