a

Mjesna samouprava Općine Štefanje

  1. Mjesno odbor Blatnica, Društveni dom, Blatnica 78
  2. Mjesni odbor Donja Šušnjara, Društveni dom, Donja Šušnjara 67
  3. Mjesni odbor Gornja Šušnjara, Društveni dom, Gornja Šušnjara 24 A
  4. Mjesni odbor Daskatica, Društveni dom, Daskatica 26
  5. Mjesni odbor Laminac, Društveni dom, Laminac 133
  6. Mjesni odbor Narta, Društveni dom, Narta 331
  7. Mjesni odbor Starine, Društveni dom Starine 13
  8. Mjesni odbor Staro Štefanje, Društveni dom, Staro Štefanje 90
  9. Mjesni odbor Štefanje, Društveni dom, Štefanje 61
Back to top