a

Lokalni izbori 2021.

Općinsko izborno povjerenstvo donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Štefanje i Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za općinskog načelnika Općine Štefanje. Više o tome …

Back to top