a

Konačne liste za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima. Objavljujemo konačne liste

Back to top