a

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTEFANJE

1.   DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL

Nositelj liste: MIRKO GOLUBIĆ

2.   HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: IVO EMIĆ

3.   HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: IVAN FORJAN

4.   SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ 

Nositelj liste: VLADO KOREN

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ŠTEFANJE

1. Kandidat: IVO EMIĆ,

Zamjenik kandidata: SILVESTAR ŠTEFOVIĆ

Predlagatelj: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

2. Kandidat: VLADO KOREN,

Zamjenik kandidata: DALIBOR HERCEG

Predlagatelj: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ

3. Kandidat: FILIP VUSIĆ, mag. ing. techn. lign. 

Zamjenik kandidata: MIRKO GOLUBIĆ

Predlagatelj: DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL

Back to top