a

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje

Na temelju članka 31. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje od 18. listopada 2023. godine KLASA: 320-02/23-01/09, URBROJ: 2110/03-01-23-1, Općinsko vijeće Općine Štefanje objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Štefanje od 10. studenoga 2023. godine.

Back to top